(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Mapa serwisu
Menu:
Menu ogólne
A Aktualności
A Wnioski do pobrania
A EPUAP
A Kontakt
A Ogłoszenia o pracę
A RODO - klauzule informacyjne
A Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
A Archiwum
Dostępność
A Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
A Statut
A Zarządzenia
Dane statystyczne
A Ocena zasobów pomocy społecznej
A Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
A Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
A Asystent rodziny
A Czyste powietrze
A Dodatek osłonowy
A Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
A Fundusz alimentacyjny
A Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
A Karta Dużej Rodziny
A Komisja Alkoholowa
A Opieka wytchnieniowa
A Pomoc społeczna
A Przeciwdziałanie przemocy
A Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
A Stypendium o charakterze socjalnym
A Świadczenia rodzinne
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A Program "Wspieraj Seniora"
A Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
A» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
A» MAMMOGRAFIA
A» Rehabilitacja psychiatryczna
A» DODATEK OSŁONOWY
Wiadomości:

Aktualności

Wnioski do pobrania
   Wniosek o podjęcie działań wobec osoby nadużywającej alkoholu
   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
   Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
   Wniosek o przyznanie stypendium o charakterze socjalnym
   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z programu "Za życiem"
   Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
   Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
   Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
   Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
   Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
   Wniosek o wydanie zaświadczenia - Czyste Powietrze

EPUAP

Kontakt

Ogłoszenia o pracę
   Aktualne
   W toku
   Zakończone

RODO - klauzule informacyjne

Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
   Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” domu” na lata 2019-2023

Archiwum

Deklaracja dostępności

Statut

Zarządzenia

Ocena zasobów pomocy społecznej
   Ocena zasobów za 2021 r.
   Ocena zasobów za 2020 r.
   Ocena zasobów za 2019 r.

Sprawozdania finansowe
   Sprawozdanie za 2021 r.
   Sprawozdanie za 2020 r.
   Sprawozdanie za 2019 r.
   Sprawozdanie za 2018 r.
   Sprawozdanie za 2022 r.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent rodziny

Czyste powietrze

Dodatek osłonowy

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Fundusz alimentacyjny

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę

Karta Dużej Rodziny

Komisja Alkoholowa

Opieka wytchnieniowa

Pomoc społeczna
   Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (dożywianie)
   Pracownicy socjalni - rejony opiekuńcze
   Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej
   Zasady przyznawania pomocy

Program "Wspieraj Seniora" (arch.)

Przeciwdziałanie przemocy
   Zespół Interdyscyplinarny
   Procedura "Niebieskie Karty"
   Informator dla osób stosujących przemoc

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Stypendium o charakterze socjalnym

Świadczenia rodzinne

Świadczenie wychowawcze (arch.)

Prawo miejscowe:

Jak załatwić sprawe:

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sztabinie

______________________

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek
7:00-15:00
______________________

Czyste Powietrze, Dodatek osłonowy, Świadczenia rodzinne:
87 64 10 207

Pomoc społeczna,
Karta Dużej Rodziny:

87 64 10 203 wew. 4

Dodatek mieszkaniowy,
Stypendium szkolne:

87 64 10 203 wew. 6

Fundusz alimentacyjny:
87 52 34 014
______________________

INFORMACJA!

Dział świadczeń
rodzinnych przyjmuje
wnioski w godzinach:

Poniedziałek - Piątek
8.00-12.30


______________________

STRONY LOKALNYCH URZĘDÓW


______________________

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W AUGUSTOWIE
______________________
______________________
Logowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin