Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ w 2021 roku

2021-03-31 0943
Art. czytany: 1121 razy

Informacja


Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021 r. można składać wnioski na świadczenie wychowawcze 2021/2022.

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć już od 1 lutego br. :

- za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie:
https://empatia.mpips.gov.pl/ ,
- przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.

Natomiast od 1 kwietnia 2021 r. będzie można złożyć wniosek drogą tradycyjną (papierową) czyli osobiście w urzędzie.

Terminy składania wniosków i przyznawania prawa do świadczenia.
Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia , przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.