Informator

2021-04-09 1134
Art. czytany: 1221 razy

Oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które na ternie powiatu augustowskiego realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności programy korekcyjno-edukacyjne:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
ul. Młyńska 52
16-310 Sztabin
Telefon: 87 643 20 71


Oferta:
- realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne.