Elektroniczna Skrzynka Podawcza

2021-04-13 1428
Art. czytany: 1798 razy

EPUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie


w ramach opracowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:
1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka 'Załóż Konto') – konto jest bezpłatne,
2. posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź posiadanie bezpłatnego tzw. 'Profilu Zaufanego ePUAP'.
Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki KATALOG SPRAW i wyszukać podmiot, w którym chcemy załatwić sprawę, wpisując miasto lub kod pocztowy.
Można też skorzystać z bezpośredniego linku do formularza dla: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie.

Adres skrytki:

/7g9j34uoe3/skrytka


Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
1) DOC, DOCX, RTF, ODT,
2) XML, XLS, XLSX, ODS,
3) CSV,
4) TXT,
5) GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG,
6) PDF,
7) ZIP, RAR, TAR, GZ, 7Z.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie-może przekroczyć 3,5 MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ponadto informujemy, że podane na Biuletynie kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej.
Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.