Kontakt

2021-09-30 1430
Art. czytany: 2598 razy

Dane teleadresoweGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1
16-310 Sztabin

Email:
sekretariat@gops-sztabin.pl

FAX:
87 641 20 52

Adres e-PUAP:
/7g9j34uoe3/skrytka
Główny numer telefonu:

87 64 10 203


wew. 3 Czyste Powietrze, Dodatek osłonowy, Świadczenia rodzinne
wew. 4 Pomoc społeczna, Karta Dużej Rodziny
wew. 5 Asystent rodziny
wew. 6 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny, Dodatek mieszkaniowy, Stypendium szkolne
wew. 7 Fundusz alimentacyjny, Główna Księgowa Instytucji Kultury
wew. 8 Główna Księgowa GOPS87 641 24 51 - Kierownik GOPS - Dorota Barbara Salik

87 641 02 07 - Czyste Powietrze, Dodatek osłonowy, Świadczenia rodzinne

87 641 02 06 - Księgowość GOPS

87 523 40 14 - Fundusz alimentacyjny, Główna Księgowa Instytucji Kultury