(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Aktualności
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» „Powrót do zdrowia – powrót do pracy”
» Zgłoszenia do programu
» Zgłoszenia do programu
» Terminy wypłat świadczeń rodzinnych
» Informacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Ilość wiadomości z działu 'Aktualności': 8
„Powrót do zdrowia – powrót do pracy”

po kryzysie psychicznym

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?
Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać?
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.


Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?
W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.
Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: ork@pfron.org.pl, tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974
Materiał prasowy PFRON
Data wprowadzenia: 2022-11-21 1355
Data upublicznienia:
Art. czytany: 169 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cybulska Patrycja
Informacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

'Opieka wytchnieniowa'Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa'- edycja 2023 (dalej: Program).

Na realizację Programu w 2023 r. przeznaczono 150 mln zł z Funduszu Solidarnościowego. O uzyskanie środków z Funduszu Solidarnościowego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji zadania.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Wydatki poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie zostaną uznane za kwalifikowalne wydatki.

Tryb i terminy naboru wniosków do Programu:
- gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w (załącznik 1A lub 1B do Programu) do Wojewody Podlaskiego do 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).
- Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej w terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje o Programie wraz z wzorami formularzy znajdują się na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-
ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Sposób złożenia wniosku przez gminę/powiat:
1. Wniosek na środki finansowe należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP przesyłając na adres Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. Wniosek oraz załączniki muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wójta, burmistrza/prezydenta miasta/starosty lub osoby upoważnionej.
3. W przypadku podpisywania wniosku przez osobę upoważnioną wraz z wnioskiem należy złożyć dokument uprawniający do złożenia podpisu.

Zachęcam wszystkie jednostki samorządowe do wnioskowania o środki finansowe na wsparcie osób z niepełnosprawnością, tj. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mieszkających na terenie każdej gminy i każdego powiatu.

Sprawę prowadzi P. Jadwiga Milewska adres e-mail: jmilewska@bialystok.uw.gov.pl

Z poważaniem
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Ewa Feszler
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej


Data wprowadzenia: 2022-10-31 0911
Data upublicznienia:
Art. czytany: 352 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cybulska Patrycja
» Informacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
2022-10-26 1345
Informacja

Informacja Wojewody Podlaskiego
2022-07-07 1130
dla obywateli Ukrainy

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19
» Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
» Informacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
» Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ w 2021 roku
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» „Powrót do zdrowia – powrót do pracy”
» Informacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
» Informacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
» Informacja Wojewody Podlaskiego
» Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19
» Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat
» Informacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
» Informacja dotycząca składania wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ w 2021 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin