(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Fundusz alimentacyjny
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie finansowe 2023
» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» MAMMOGRAFIA
» Rehabilitacja psychiatryczna
Ilość wiadomości z działu 'Fundusz alimentacyjny': 2
Terminy wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.


Informujemy, że wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. będą realizowane w dniach:

• 25.10.2022 r.
• 25.11.2022 r.
• 20.12.2022 r.
• 24.01.2023 r.
• 24.02.2023 r.
• 24.03.2023 r.
• 25.04.2023 r.
• 24.05.2023 r.
• 22.06.2023 r.
• 25.07.2023 r.
• 24.08.2023 r.
• 25.09.2023 r.


Data wprowadzenia: 2022-10-31 0858
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1122 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cybulska Patrycja
Fundusz alimentacyjny

Informacje na temat świadczeń z funduszu alimenatcyjnego

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na każdy nowy okres świadczeniowy trwający od 1 października do 30 września następnego roku przyjmowane są od 01 sierpnia br.

Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 877 z późn. zm.)
Przejdź do ustawy
• rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego( Dz.U. z 2017 r., poz. 1467).
Przejdź do ustawy

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

• osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Która jednocześnie:

• nie ukończyła 18 roku życia,
• nie ukończyła 25 roku życia i uczy się w szkole lub szkole wyższej,
• posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

i spełnia następujące kryteria dochodowe:

• 900 zł - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę.

Ponadto od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od dnia 1 października 2020 r. w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, wówczas świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Uwaga!

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego, którego wysokość wyliczona zgodnie z powyższą zasadą będzie niższa niż 100 zł, nie przysługuje.

Kwota świadczenia:
• w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł.


Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:

87 52 34 014
87 64 10 203 wew. 7


W poniższym linku znajduje się wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Przejdź na stronę wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Data wprowadzenia: 2022-09-09 1149
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1409 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Roszko Ewa
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» Terminy wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
» Fundusz alimentacyjny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin