(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rehabilitacja psychiatryczna
» DODATEK OSŁONOWY
» ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE
» ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE
» Opieka wytchnieniowa - 2024
Ilość wiadomości z działu 'Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020': 4
PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ) to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+) oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących. Następca POPŻ zatwierdzony przez Komisję Europejską: 12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR. FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego. FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca. W ramach Programu będą realizowane następujące operacje: • Zakup żywności dostarczanej do magazynów organizacji partnerskich w celu dystrybucji wśród osób najbardziej potrzebujących. • Wsparcie organizacji partnerskich w realizacji dystrybucji żywności, w tym w obszarze transportu, magazynowania i administracji. • Realizacji działań towarzyszących dla odbiorców pomocy żywnościowej, mających na celu ich włączenie społeczne. • Wsparcie organizacji partnerskich w pozyskiwaniu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn celem jej przekazania do odbiorców Programu. Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiada ośrodek pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Dodatkowe informacje na internetowej stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Data wprowadzenia: 2023-11-07 1129
Data upublicznienia:
Art. czytany: 327 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Klimaszewska Magdalena
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

Zmiana kryterium dochodowego

Szanowni Państwo


w związku z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2023 r. nr. DPS-VIII.8111.1.2.2023.OR uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2023 r. Pan Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził zmianę Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ z 220% do 235% kryterium określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Przedmiotowa zmiana oznacza, że pomoc żywnościowa przysługuje obecnie, jeśli dochód nie przekracza:


- 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,


- 1 410 zł w przypadku osoby w rodzinie.


Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku osób, które już zostały zakwalifikowane do Podprogramu 2021 Plus przed 15 maja 2023 r., nie jest wymagane ponowne wydanie przez OPS skierowania na nowym wzorze. Zmienione Wytyczne wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem:


https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plusData wprowadzenia: 2023-05-17 1126
Data upublicznienia:
Art. czytany: 738 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Klimaszewska Magdalena
» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
2022-02-21 1113
Podprogram 2021

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
2021-04-09 0805
Opis programu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Ostat. 10 wiadomości:

» PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ
» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus
» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin