(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Przeciwdziałanie przemocy » Zespół Interdyscyplinarny
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» MAMMOGRAFIA
» Rehabilitacja psychiatryczna
» DODATEK OSŁONOWY
Ilość wiadomości z działu 'Zespół Interdyscyplinarny': 1
Opis

Zespół Interdycyplinarny

W czerwcu 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z tym Wójt Gminy Sztabin powołał Zespół Interdyscyplinarny, który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie. Jego celem jest zintegrowanie działań służb, instytucji i podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Sztabin.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Sztabin w skład Zespołu Interdyscyplinarnego od 22 września 2023 r. wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty i ochrony zdrowia.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2028.

Zajmuje się m.in. zwalczaniem zjawiska przemocy, powołuje grupy diagnostyczno - pomocowe do pracy z rodzinami zagrożonymi lub dotkniętymi tym problemem. Grupy robocze podejmują działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”, mające na celu przezwyciężenie problemu przemocy, zapobieganie zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia. W tym celu opracowują i realizują plany pomocy rodzinom, monitorują ich sytuację oraz sytuację rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Przejdź do ustawy


Gminny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Sztabin na lata 2023– 2028
Przejdź do gminnego programu


Data wprowadzenia: 2021-04-09 1130
Data upublicznienia:
Art. czytany: 1410 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Grześko Anna
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Zespół Interdyscyplinarny
Procedura "Niebieskie Karty"
Informator dla osób stosujących przemoc
Ostat. 10 wiadomości:

» Opis

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


Dane do faktury:
- nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
- płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin