(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» MAMMOGRAFIA
» Rehabilitacja psychiatryczna
» DODATEK OSŁONOWY
 • Deklaracja dostępności
 • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu pubicznego

  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu pubicznego

  MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
  ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
  Nazwa i adres podmiotu publicznego
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
  Numer identyfikacyjny REGON
  79073471800000
  Stan w dniu 01.01.2021 r.
  Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
  Dane kontaktowe
  E-mail sekretariatu podmiotu
  sekretariat@gops-sztabin.pl
  E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
  mzukowska@gops-sztabin.pl
  Telefon kontaktowy
  876410206
  Data
  2021-02-05
  Miejscowość
  Sztabin
  Lokalizacja siedziby podmiotu
  Województwo
  WOJ. PODLASKIE
  Powiat
  Powiat augustowski
  Gmina
  Sztabin (gmina wiejska)
  Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
  [ X ] 2) wojewody
  Dział 1. Dostępność architektoniczna
  Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
  1
  1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
  komunikacyjne ?
  [ X ] NIE
  2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
  posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
  technicznych?
  [ X ] NIE
  3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
  [ X ] NIE
  4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
  asystującego?
  [ X ] TAK
  5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
  ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
  [ X ] TAK
  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
  Dział 2. Dostępność cyfrowa
  1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
  deklarację dostępności
  Liczba stron: 1
  Liczba aplikacji: 0
  Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
  ID a11y-url gopssztabin.bip.gov.pl
  ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
  ID a11y-data-sporzadzenie 2020-10-08
  2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
  deklaracji dostępności
  Liczba stron: 1
  Liczba aplikacji: 0
  Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
  Adres strony internetowej www.gops-sztabin.pl
  Zgodność z UdC [ X ] Niezgodna
  Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
  Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
  Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
  1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
  sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
  a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
  b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
  c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
  SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
  d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
  internetowych [ X ] TAK
  e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
  f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
  aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
  g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
  h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
  2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
  indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
  [ X ] NIE
  Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
  2
  3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
  [ X ] NIE
  b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
  [ X ] NIE
  c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
  [ X ] NIE
  4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
  szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
  [ X ] NIE
  Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
  1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
  [ X ] NIE
  2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
  tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
  [ X ] NIE
  3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
  funkcjonowania podmiotu?
  [ X ] NIE
  4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
  [ X ] NIE


  Data wprowadzenia: 2021-03-30 1344
  Data upublicznienia: 2021-03-30
  Art. czytany: 1404 razy

  » Raport dostępności - rozmiar: 115687 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Raport dostępności wersja łatwa do odczytu - rozmiar: 61216 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Klimaszewska Magdalena
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Sztabinie

  ______________________

  Godziny urzędowania:

  Poniedziałek - Piątek
  7:00-15:00
  ______________________

  Czyste Powietrze, Dodatek osłonowy, Świadczenia rodzinne:
  87 64 10 207

  Pomoc społeczna,
  Karta Dużej Rodziny:

  87 64 10 203 wew. 4

  Dodatek mieszkaniowy,
  Stypendium szkolne:

  87 64 10 203 wew. 6

  Fundusz alimentacyjny:
  87 52 34 014
  ______________________

  INFORMACJA!

  Dział świadczeń
  rodzinnych przyjmuje
  wnioski w godzinach:

  Poniedziałek - Piątek
  8.00-12.30


  ______________________

  STRONY LOKALNYCH URZĘDÓW


  ______________________

  BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W AUGUSTOWIE
  ______________________
  ______________________
  Logowanie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
  ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
  NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


  Dane do faktury:
  - nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
  - płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin