(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» MAMMOGRAFIA
» Rehabilitacja psychiatryczna
» DODATEK OSŁONOWY
 • Komisja Alkoholowa
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie

  Alkohol - leczenie uzależnienia

  Zgodnie z zarządzeniem nr 45/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 29 marca 2019 r. została powołania pięcioosobowa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie.
  W zakresie swojej działalności ma ona między innymi obowiązek podejmowania działań na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym.

  Przejdź do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Sztabin z dnia 29 marca 2019 r.


  Jak rozpocząć procedurę zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego?


  Leczenie uzależnienia w Polsce co do zasady jest dobrowolne, ale w pewnych przypadkach przymus leczenia może być nałożony w formie postanowienia sądowego. Przepisy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowani w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 poz. 2151ze zm.).

  Właściwym do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie z nałogu alkoholowego dla mieszkańców gminy Sztabin jest:


  III Wydział Rodzinny i Nieletnich
  Sądu Rejonowego w Augustowie,
  ul. Młyńska 59, 16-300 Augustów


  Złożenie wniosku do sądu przez osobę prywatną jest niemożliwe. Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

  Osoba zgłaszająca problem (najlepiej kiedy jest to dobrze znający sprawę członek najbliższej rodziny) powinna złożyć wniosek do:


  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w Sztabinie działającej przy
  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie,
  ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin


  Należy jednak przy tym pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie gminne komisje mogą kierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:
  • powodują rozkład życia rodzinnego,
  • powodują demoralizację nieletnich,
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny


  Uwaga !!!
  Jeśli osoba zgłaszająca zastrzeże sobie anonimowość, członkowie Komisji nie podadzą jej danych osobie zgłaszanej.


  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie zaprasza na spotkanie osobę, której dotyczy złożony wniosek. Jeśli osoba ta zgłosi się na spotkanie członkowie Komisji przeprowadzają z nią rozmowę na temat szkód, jakie powoduje nadużywanie alkoholu, motywują do podjęcia leczenia odwykowego, ale najpierw do zdiagnozowania swojego problemu np.: w poradni odwykowej.

  Jeśli osoba ta nie zgłosi się na zaproszenie, wzywa się ją ponownie. W przypadku dwukrotnego braku stawiennictwa jest kierowana na badanie do biegłych sądowych: psychologa i psychiatry.

  W dalszej kolejności Komisja składa wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Augustowie. W oparciu o opinię biegłych sądowych Sąd wydaje postanowienie o sposobie leczenia z nałogu: terapia odwykowa w szpitalu (stacjonarna) lub w poradni (ambulatoryjna).


  Uwaga !!!

  Czas działa na niekorzyść osób nadużywających alkoholu i ich rodzin.
  Alkohol niszczy życie całej rodziny alkoholika, który jest nieprzewidywalny, rozdrażniony bez powodu, z czasem staje się agresywny i to bez względu na to czy w danej chwili jest pijany czy trzeźwy. Alkoholik i jego sprawy stają się całym światem ich rodzin. Alkohol jest w centrum spraw domowych, a wszystko inne znika lub schodzi na dalszy plan. Dzieci muszą sobie radzić same i nie powinny sprawiać kłopotów, żyją w strachu i nie mają żadnego wpływu na przerwanie swojego cierpienia. Dlatego też trzeźwa osoba dorosła powinna jak najwcześniej złożyć do Gminnej Komisji wniosek o zmotywowanie osoby nadużywającą alkoholu do podjęcia leczenia.


  Data wprowadzenia: 2021-04-15 0930
  Data upublicznienia: 2021-04-15
  Art. czytany: 2219 razy

  » Wniosek o podjęcie działań wobec osoby nadużywającej alkoholu - rozmiar: 146627 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cybulska Patrycja
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Sztabinie

  ______________________

  Godziny urzędowania:

  Poniedziałek - Piątek
  7:00-15:00
  ______________________

  Czyste Powietrze, Dodatek osłonowy, Świadczenia rodzinne:
  87 64 10 207

  Pomoc społeczna,
  Karta Dużej Rodziny:

  87 64 10 203 wew. 4

  Dodatek mieszkaniowy,
  Stypendium szkolne:

  87 64 10 203 wew. 6

  Fundusz alimentacyjny:
  87 52 34 014
  ______________________

  INFORMACJA!

  Dział świadczeń
  rodzinnych przyjmuje
  wnioski w godzinach:

  Poniedziałek - Piątek
  8.00-12.30


  ______________________

  STRONY LOKALNYCH URZĘDÓW


  ______________________

  BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W AUGUSTOWIE
  ______________________
  ______________________
  Logowanie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
  ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
  NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


  Dane do faktury:
  - nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
  - płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin