(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Menu ogólne
Aktualności
Wnioski do pobrania
EPUAP
Kontakt
Ogłoszenia o pracę
RODO - klauzule informacyjne
Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych
Archiwum
Dostępność
Deklaracja dostępności
Prawo lokalne
Statut
Zarządzenia
Dane statystyczne
Ocena zasobów pomocy społecznej
Sprawozdania finansowe
Formy pomocy
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Asystent rodziny
Czyste powietrze
Dodatek osłonowy
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Fundusz alimentacyjny
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę
Karta Dużej Rodziny
Komisja Alkoholowa
Opieka wytchnieniowa
Pomoc społeczna
Przeciwdziałanie przemocy
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Stypendium o charakterze socjalnym
Świadczenia rodzinne
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Program "Wspieraj Seniora"
Świadczenie wychowawcze
Ostatnie 5 wiadomości:
» 20 lat Polski w Unii Europejskiej
» Sprawozdanie finansowe 2023
» Bezpłatne komputerowe badanie wzroku
» Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Program 2023
» MAMMOGRAFIA
 • Deklaracja dostępności
 • Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie

  Deklaracja dostępności

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie: gopssztabin.bip.gov.pl


  Data publikacji strony internetowej: .
  Data ostatniej dużej aktualizacji:


  Stan dostępności cyfrowej


  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


  Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:  • pochodzą z różnych źródeł,

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


  Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


  W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres: sekretariat@gops-sztabin.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.


  Przygotowanie deklaracji dostępności


  Data sporządzenia deklaracji: .


  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


  Data ostatniego przeglądu deklaracji: .


  Skróty klawiaturowe


  Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


  Informacje zwrotne i dane kontaktowe


  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym sekretariat@gops-sztabin.pl Kontaktować można się także
  dzwoniąc na numer telefonu 876 412 451. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


  Koordynator do spraw dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie:  • Magdalena Klimaszewska
   tel: 87 64 10 203 wew. 4; 87 64 12 451;
   e-mail: sekretariat@gops-sztabin.pl


  Dostępność architektoniczna


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin


  Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztabinie znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku jest jedno wejście, które nie posiada podjazdu dla wózków. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze budynku. Przy wejściu do budynku na parterze znajduje się dzwonek dla osób poruszających się na wózku, wówczas pracownik schodzi do klienta. W budynku nie ma windy oraz toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku znajdują się oznaczenia w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztabinie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


  Kierownik Gminnego Ośrodka

  Pomocy Społecznej w Sztabinie

  Dorota Barbara Salik  Data wprowadzenia: 2022-03-30 0803
  Data upublicznienia: 2022-03-30
  Art. czytany: 1470 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Cybulska Patrycja
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Sztabinie

  ______________________

  Godziny urzędowania:

  Poniedziałek - Piątek
  7:00-15:00
  ______________________

  Czyste Powietrze, Dodatek osłonowy, Świadczenia rodzinne:
  87 64 10 207

  Pomoc społeczna,
  Karta Dużej Rodziny:

  87 64 10 203 wew. 4

  Dodatek mieszkaniowy,
  Stypendium szkolne:

  87 64 10 203 wew. 6

  Fundusz alimentacyjny:
  87 52 34 014
  ______________________

  INFORMACJA!

  Dział świadczeń
  rodzinnych przyjmuje
  wnioski w godzinach:

  Poniedziałek - Piątek
  8.00-12.30


  ______________________

  STRONY LOKALNYCH URZĘDÓW


  ______________________

  BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNO - PSYCHOTERAPEUTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W AUGUSTOWIE
  ______________________
  ______________________
  Logowanie

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
  ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin
  NIP 846-145-24-83 REGON 790734718


  Dane do faktury:
  - nabywca - Gmina Sztabin, ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin, NIP 846-159-78-91
  - płatnik/odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie, ul. Augustowska 45/1, 16-310 Sztabin